Na kontaktoni

Na shkruani

  • Për të lënë një datë trajnimi
  • Për informacione për kursin
  • Ju lutem përdorni formularin e kontaktit për pyetjet apo sugjerimet që mund të keni dhe stafi ynë do t'ju përgjigjet! 

Dëgjoni Radio 7