Materialet Burimore

Materialet shtesë për Librat 1-3 që mund t'i shkarkoni në formatin PDF dhe JPG. Materialet qe jane në formatin PDF mund t'i printoni dhe t'i përdorni per ungjillizim dhe kur të bëni kohe e qetë. Ndërsa vargjet përmendësh në formatin jpg mund t'i vendosni si wallpaper në celularin tuaj.

Mjete Ungjillizimi - Dishepullimi

Enter subtitle here

LIBRI 1 - TË ECËSH ME PERËNDINË

Dokumente për printim

Me poshte jane dhene vargjet per cdo mesim, per te tre librat, qe duhet t'i mesoni permendesh. Mund ta vendosni vargun qe po mësoni përmendësh si wallpaper ne ekranin e telefonit tuaj (lock screen), kështu qe e keni më të lehtë për ta përvetësuar.
kjdsljsdlkasjlsdjsdljasdkljsdlksdjklsdjalkdfjkl

LIBRI 2 - MARTESA DHE RRITJA E FËMIJËVE 

Enter subtitle here